Cílem MY TREES je pěstovat rychle rostoucí dřeviny a dostat se s nimi úspěšně na světový trh. Nově vysazené a ekologicky pěstované stromy na plantážích MY TREES v Jižní Americe vedle toho, že budou v horizontu pár let dávat kvalitní a vysoce ceněné dřevo – tedy zdroj příjmů pro akcionáře a investory - současně poslouží také ke zlepšení stavu krajiny a ovzduší. Eukalypty totiž zvlášť účinně brání vysychání krajiny, vážou oxid uhličitý a omezují globální oteplování. Ne nadarmo je eukalyptus nazýván „stromem zázraků“, „diamantem lesů“ či „stromem života.“ Dalším skvělým efektem projektu je i to, že práce na takovýchto plantážích přináší vítanou obživu místním lidem.

Investoři, kteří projekt MY TREES podpoří, svou investici nejen výhodně zhodnotí, ale mají zároveň i možnost si postupně vybudovat osobní finanční pohodu, až finanční nezávislost. 

Jako nástroj pro splnění tohoto cíle jsme v MY TREES zvolili netradiční propojení nejmodernější formy síťového marketingu a „zeleného” eko-byznysu. Plánovanou a nedílnou součástí projektu MY TREES je i „vedlejší výchovný efekt“, jímž je masové rozšiřování myšlenky udržitelného rozvoje.

 

Projekt MY TREES – základní fakta:

·       Rok 2015 – z „hurá“ nápadu vytvořen seriózní, reálný záměr a posléze i celý projekt, provedena analýza a zmapování příslušných trhů a burz s komoditami. Vyhledávání důležitých informací a kontaktů a získávání prvních investorů…

·       Rok 2016 – vypracování projektu MY TREES „do detailu“ a začátek „stavění“ projektu. Průběžné konzultace s odborníky a následné úpravy v projektu, získávání kapitálu od jednotlivých investorů, shánění spolupracovníků…

·       Rok 2017 – pokračování ve „stavbě“ projektu a získávání investorů. Zadání výroby softvéru „na míru“, spolupráce s americkou advokátní kanceláří, aby vytvořila profesionální právní rámec pro „stromový byznys“ s cílem ho provozovat pod záštitou Světové asociace přímého prodeje (tato prestižní mezinárodní organizace garantuje seriózní network-podnikání). Spolupráce s profesionální networkovou  společností, aby vytvořila funkční a efektivní networkovou platformu pro prodej stromů veřejnosti. Jednání se strategickým partnerem v Jižní Americe a nákup, popřípadě pronájem půdy, pro výsadbu stromů…

·       Rok 2018 – dokončování „stavby“ projektu, „pre-launch“ fáze - začátek prodeje stromů veřejnosti….

        ROK 2019 už se to rozjelo... účast české společnosti DEGIRANS SE na COLOMBIA INVESTMENT SUMMITU 2019, ve dnech 29. 10. – 30. 10. v Bogotě.

Nejvýznamnější událostí roku, byl úspěšně dokončený nákup pozemků v Kolumbii  a jejich komerční pronájem projektu pro pěstování rychle rostoucích stromů MY TREES!